Şeker fabrikası zincirleri

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    Şeker Fabrikası Zincirleri ve Ataşmanları

    Şeker endüstrisinin üretim sisteminde, şeker kamışı nakli, meyve suyu ekstraksiyonu, çökeltme ve buharlaştırma için zincirler kullanılabilir. Aynı zamanda, yüksek aşınma ve güçlü korozyon koşulları da zincirin kalitesi için daha yüksek gereksinimleri ortaya koymaktadır. Ayrıca bu zincirler için birçok ataşman çeşidimiz bulunmaktadır.